O lege OZN pentru 2023

luni, 30 ianuarie 2023

Dupa decenii de negare, guvernul SUA, dupa videoclipurile militare publicate in 2017 de New York Times, a recunoscut ca fenomenele aerospatiale neidentificate (Unidentified Aerospace Phenomena – UAP) sunt reale. Acest fapt a fost confirmat si in versiunile publice si clasificate ale unei evaluari preliminare oficiale privind UAP, elaborata in 2021 de comunitatea de informatii a SUA.

 Cu aceasta ocazie s-a dovedit ca structurile guvernamentale desfasoara cercetare UAP de zeci de ani. O cercetare care s-a concentrat pe sase „observabile” ale UAP: 1) sustentatie antigravitationala; 2) acceleratie instantanee; 3) viteza hipersonica; 4) capacitate de camuflare; 5) deplasare trans-mediu; 6) efecte biologice.

 De asemenea, a devenit evident ca nu toata lumea din guvern se afla pe aceeasi pozitie privind „dezvaluirea UAP”. New York Times, de exemplu, a publicat in ultimii cinci ani, din „surse guvernamentale”, opinii UAP atât pozitive, cât si sceptice.

 In ultimii doi-trei ani, Congresul SUA a impus, in legislatia de finantare a apararii si a structurilor de inteligenta, obligatii privind gestionarea, investigarea si raportarea cazurilor de aparitie ale UAP, atât catre comisiile Congresului, dar si catre marele public. Asa cum am informat, de mai multe ori, cititorii acestei pagini, a rezultat o adevarata competitie, intre structurile militare care doreau pastrarea secretului UAP si comisiile Congresului care cereau mai multa transparenta.

Raport istoric

 In acest an, legea de finantare, numita Actul de Autorizare a Apararii Nationale (NDAA) pentru 2023, a fost combinata cu Actul de Autorizare a Informatiilor pentru 2023 (IAA). Legea a fost adoptata, cu majoritate semnificativa de voturi, pe 8 decembrie in Camera Reprezentantilor si pe 15 decembrie in Senatul SUA, iar presedintele Biden a promulgat-o pe 23 decembrie 2022. Noua legislatie prevede, ca noutati: sa se realizeze un raport istoric privind UAP-urile observate incepând din 1 ianuarie 1945; consultari cu aliatii si partenerii SUA pentru a evalua mai bine natura si amploarea UAP; raportarea tentativelor de a manipula opinia publica, de a ascunde sau de a furniza informatii incorecte (neclasificate sau clasificate) despre UAP.

 Se cere ca cei care detin autoritatea sa nu ameninte niciun individ cu represalii pentru eventuale dezvaluiri UAP. Se cere sa se raporteze asupra UAP-urilor trans-medii, deci care trec din spatiu in atmosfera pâna sub apa si invers; sa se raporteze orice activitate sau program legate de UAP, inclusiv legate de materiale si retroinginerie, despre posibilitatea de a captura sau exploata UAP, despre efectele fiziologice adverse ale UAP, despre caracteristicile, originile si intentiile UAP, despre performantele UAP care depasesc stadiul cunoscut al tehnologiei sau stiintei in domeniile propulsiei, controlului aerodinamic, structurilor, materialelor si armelor, ca si despre UAP asociate activelor nucleare militare.

 Denumirea legala pentru fenomenele vizate a fost schimbata in legea pe 2023 de la „fenomene aeriene neidentificate” la „fenomene anomale neidentificate”. Cu toate acestea, termenul nou este definit in acelasi mod in care fusese si cel vechi in legea din 2021, adica: „(A) obiecte aeriene care nu sunt imediat identificabile; (B) obiecte sau dispozitive transmediu; si (C) obiecte sau dispozitive subacvatice, care nu sunt identificabile imediat si care prezinta caracteristici de comportament sau de performanta care sugereaza ca obiectele sau dispozitivele pot fi legate de obiectele descrise la paragraful (A).” Termenul „obiecte sau dispozitive transmediu” este definit ca cele „observate ca fac tranzitia intre spatiu si atmosfera si corpurile de apa” si „nu sunt identificabile imediat”. Totusi s-a precizat ca inlocuirea termenului „aerial” cu „anomal” nu extinde domeniul de aplicare al fenomenelor pentru a include, de exemplu, fenomene „poltergeist” sau spirituale.

 O serie de persoane au sustinut in trecut ca detin informatii OZN/UAP dar nu le pot dezvalui din cauza acordurilor de nedivulgare (NDA) care le-au fost impuse. Legislatia noua cere departamentelor si agentiilor sa efectueze „cautari complete ale tuturor inregistrarilor referitoare la ordinele de nedivulgare” legate de UAP.

 Anterior, in iulie 2022, Pentagonul infiintase Biroul de Rezolvare a Anomaliilor pentru toate domeniile (AARO), pentru a indeplini sarcinile legate de fenomenele anomale neidentificate (UAP). Unele dintre sarcinile AARO includeau atunci: dezvoltarea procedurilor pentru colectarea, raportarea si analiza incidentelor, inclusiv a efectelor fiziologice adverse, privind UAP; evaluarea amenintarii pe care o prezinta astfel de incidente pentru Statele Unite; dupa caz, consultarea cu aliatii si partenerii Statelor Unite pentru a evalua mai bine natura si amploarea UAP.

 Legea pentru 2023 prevede pastrarea aceluiasi birou AARO, dar cu sarcini sporite. Astfel, el „va desemna organizatiile de linie care vor fi in primul rând responsabile pentru analiza stiintifica, tehnica si operationala a datelor colectate prin investigatiile de teren, inclusiv in ceea ce priveste testarea materialelor, studiile medicale si dezvoltarea modelelor teoretice, pentru a intelege si explica mai bine informatiile privind fenomenele anomale neidentificate.”

 AARO va „supraveghea dezvoltarea si executia unui plan de colectare si analiza a informatiilor, pentru a obtine cât mai multe cunostinte posibil cu privire la caracteristicile tehnice si operationale, originile si intentiile fenomenelor anormale neidentificate”. AARO va supraveghea dezvoltarea si executia unui plan stiintific pentru a dezvolta si testa, pe cât posibil, teorii stiintifice tinând cont de caracteristicile si performanta fenomenelor anomale neidentificate care depasesc stadiul cunoscut al tehnicii in stiinta sau tehnologie, inclusiv in domeniile propulsiei, controlului aerodinamic, semnaturilor, structurilor, materialelor, senzorilor, contramasurilor, armelor, electronicii si generarii de energie; toate acestea pentru a oferi baza unor potentiale investitii viitoare menite sa reproduca sau intelege mai bine orice astfel de caracteristici si performante avansate.

Inregistrari istorice

 In plus, AARO va transmite „un raport scris care detaliaza inregistrarile istorice ale Guvernului Statelor Unite referitoare la fenomene anomale neidentificate, inclusiv: inregistrarile si documentele comunitatii de informatii, interviuri de istorie orala, analiza open source, interviuri cu actuali si fosti functionari guvernamentali, arhive nationale clasificate si neclasificate”. Raportul de inregistrare istorica va acoperi perioada care incepe cu 1 ianuarie 1945 si va include o inregistrare istorica a implicarii cu UAP a comunitatii de informatii, inclusiv „orice program sau activitate care a fost protejata prin acces restrictionat, care nu a fost raportata in mod explicit si clar Congresului”, ca si „orice eforturi de a impiedica, de a manipula opinia publica, de a ascunde sau de a furniza in alt mod informatii incorecte neclasificate sau clasificate despre fenomene anomale neidentificate sau activitati conexe.”

 Directorul AARO va furniza comitetelor corespunzatoare ale Congresului informari clasificate despre UAP, nu mai putin frecvent decât semestrial, pâna la 31 decembrie 2026. De asemenea, Directorul National de Informatii si Secretarul Apararii vor prezenta in comun comisiilor corespunzatoare ale Congresului un raport anual privind UAP, incepând din 2023, timp de patru ani consecutiv. Fiecare raport anual trebuie sa includa o analiza a datelor referitoare la UAP colectate prin metode de intelligence, sa identifice potentialele amenintari aerospatiale sau de alta natura reprezentate de UAP la adresa securitatii nationale a Statelor Unite, sa evalueze orice activitate privind UAP care poate fi atribuita unuia sau mai multor guverne straine adverse, sa actualizeze coordonarea intre Statele Unite si aliatii ori partenerii, privind eforturile de urmarire, intelegere si abordare a fenomenelor anomale neidentificate, actualizarea eforturilor in curs privind capacitatea de a captura sau exploata UAP-uri descoperite, evaluarea oricaror efecte legate de sanatate pentru persoanele care au intâlnit UAP si raportarea si descrierea incidentelor UAP asociate cu activele nucleare militare. Daca AARO primeste o dezvaluire despre un program de acces restrictionat legat de UAP, care nu a fost dezvaluit anterior comisiilor de aparare sau de informatii ale Congresului, Secretarul Apararii va raporta aceasta comisiilor si conducerii Congresului in termen de 72 de ore.

 Din pacate, nu este clar deocamdata, din textul legii, cât din aceste rapoarte (daca este cazul) va putea fi facut public si când anume.

DAN D. FARCAS